Vonfram hạt tinh khiết cao

hình ảnh hạt vonfram tinh khiết cao

Vonfram hạt tinh khiết cao

Hạt vonfram có độ tinh khiết cao đề cập đến thông lượng dựa trên vonfram rất tinh khiết. Vonfram kim loại được xử lý thành các hạt mịn, kích thước hạt 20-40 lưới với độ tinh khiết cao 99,99%. Nó chủ yếu được áp dụng trong máy phân tích carbon và lưu huỳnh hồng ngoại tần số cao và kết quả rất ổn định. Hiện nay phương pháp đốt để đo carbon và lưu huỳnh, nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự ổn định của kết quả phân tích. Trong đó từ thông có tác động lớn hơn đến kết quả đo của các mẫu ổn định. Chọn từ thông thích hợp, thêm một lượng thích hợp sẽ đẩy nhanh quá trình oxy hóa của mẫu nóng chảy, nó có thể làm tăng tốc độ giải phóng carbon và lưu huỳnh.

Ứng dụng

Hạt vonfram có độ tinh khiết cao là máy phân tích lưu huỳnh carbon hồng ngoại để giúp giảm nhiệt độ nóng chảy của các sản phẩm đốt, để thúc đẩy giải phóng carbon và lưu huỳnh. Trong sản xuất các sản phẩm vonfram, các tiếp xúc hợp kim, hợp kim tỷ lệ cao, cacbua, cacbua vonfram và các chất phụ gia hợp kim khác được xử lý thành dạng hạt để sử dụng cho công nghiệp mài mòn và mài. Hạt vonfram có độ tinh khiết cao giúp giảm điểm nóng chảy của quá trình đốt cháy để thúc đẩy quá trình giải phóng carbon và lưu huỳnh.

Thông số cơ bản

Tên: Hạt vonfram độ tinh khiết cao
Hình dạng: dạng hạt
Bí danh: Thông lượng vonfram tinh khiết cao
Nội dung: 99,99 (%)
Nội dung tạp chất: 0,01 (%)
Trọng lượng: 0,1 (kg/khối)

Enquiry & Order