Dây vonfram thẳng

Dây vonfram thẳng là dây vonfram thẳng. Dây thẳng bao gồm dây vonfram thẳng màu đen, dây vonfram thẳng được làm sạch và dây vonfram vonfram thẳng.

Dây vonfram thẳng là một quá trình xử lý để làm cho dây vonfram thẳng. Sau kỹ thuật nối thẳng dây vonfram, dây vonfram có thể được cắt trực tiếp thành kim vonfram hoặc pin vonfram.

dây vonfram thẳng


Nếu có bất kỳ quan tâm đến dây vonfram, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp sau đây.
Email: sales@chinatungsten.com
như vậy.: +86 592 512 9696/+86 592 512 9595/+86 592 512 7878
Số fax:+86 592 512 9797

Thêm thông tin>>

1.Danh mục dây vonfram
2.Bảng báo giá dây vonfram
3.Ứng dụng của dây vonfram