MSDS

MSDS là gì?

Bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS) là bảng về dữ liệu liên quan đến các thuộc tính của một chất cụ thể, có thể liên quan đến hướng dẫn sử dụng an toàn và các mối nguy tiềm ẩn liên quan đến một vật liệu hoặc sản phẩm cụ thể. Do đó, MSDS rất quan trọng và cần thiết cho người sử dụng hóa chất.

Tờ này nhằm mục đích cung cấp cho công nhân và nhân viên cấp cứu các quy trình xử lý hoặc làm việc một cách an toàn và bao gồm các thông tin như dữ liệu vật lý (điểm nóng chảy, điểm sôi, điểm chớp cháy, độ cứng, độ bền kéo, mật độ, v.v.), độc tính , ảnh hưởng sức khỏe, sơ cứu, phản ứng, lưu trữ, xử lý, thiết bị bảo vệ và quy trình xử lý tràn. Định dạng chính xác cho MSDS có thể thay đổi từ quốc gia này sang quốc gia khác theo yêu cầu quốc gia tương ứng.

Ví dụ, bên dưới là một phần của MSDS của điện cực vonfram:

BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN VẬT LIỆU

1. NHẬN DẠNG VẬT LIỆU

Tên sản phẩm: Điện cực vonfram
                   Nhà chế tạo:  ChinaTungsten Online (Xiamen) Manu. & Sales Corp.

2. THÀNH PHẦN

Chỉ định Phụ gia oxit, % Vonfram, % Mẹo màu
WP / ≥99.95 màu xanh lá

3. SỐ LIỆU NGUY HIỂM

Thông tin nguy hiểm:  N/A
Đặc biệt nguy hiểm cho người và thông tin môi trường:  N/A
Classification:  According to the latest version of the EU classification

4. BIỆN PHÁP SƠ CỨU

Hít phải: Di chuyển đến không khí trong lành. Nếu thở khó khăn, quản trị oxy. Nếu không thở, bắt đầu hô hấp nhân tạo.
                   Nếu không có mạch có thể phát hiện, bắt đầu Hồi sức Tim phổi (CPR). Gọi trợ giúp y tế.
                   Da: Tẩy rửa khu vực nhiểm bẩn băng nước và bột giặt. Nếu phát ban phát triển, đi khám bác sĩ.
Mắt: Rửa với một lượng lớn nước ngọt trong ít nhất 15 phút. Được chăm sóc y tế.
Nuốt phải:Tìm kiếm sự chăm sóc y tế.

Bạn có thể nhận được thông tin đầy đủ về MSDS của điện cực vonfram here.


Chinatungsten Thông tin liên lạc
Email:sales@chinatungsten.com
ĐT.: +86 592 5129696/5129595/5127878
Số fax:+86 592 5129797 

Thêm thông tin>>

1.Vonfram