Điện cực vonfram tổng hợp

Màn trình diễn của họ có thể được cải thiện nhiều bằng cách thêm hai hoặc nhiều oxit đất hiếm bổ sung lẫn nhau. Do đó, điện cực vonfram tổng hợp đã trở nên không bình thường trong gia đình điện cực.

Điện cực
                           Tên
Thương mại
                           dấu
Đã thêm
                           tạp chất
Tạp chất
                           số lượng
Khác
                           tạp chất
Vonfram Điện
                           xuất viện
                           quyền lực
Dấu màu
Điện cực tổng hợp WRex ReOx 1.00 - 4.00% <0.20% Phần còn lại 2.45 - 3.1

Nếu có bất kỳ quan tâm đến điện cực vonfram, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp sau đây.
Email: sales@chinatungsten.com
như vậy.: +86 592 512 9696/+86 592 512 9595/+86 592 512 7878
Số fax:+86 592 512 9797

Thêm thông tin>>

1.Làm thế nào để đặt hàng điện cực vonfram