Hình ảnh điện cực vonfram

Các điện cực vonfram chủ yếu được sử dụng các thanh tròn. Màu cuối là các loại điện cực khác nhau và pha tạp đất hiếm. Hình ảnh điện cực vonfram đang hiển thị tất cả các loại hình ảnh liên quan.

hình ảnh điện cực vonfram thorium   hình ảnh điện cực vonfram lanthanum  hình ảnh điện cực vonfram zirconium

Thông thường, các điện cực vonfram được đóng gói trong 10 cái / hộp.

hình ảnh điện cực vonfram zirconium  hình ảnh điện cực vonfram thorium  hình ảnh điện cực vonfram xeri

Bên cạnh kích thước thông thường, có các điện cực vonfram hình, có thể được tùy chỉnh, chẳng hạn như điện cực nghiêng.

hình ảnh điện cực vonfram  hình ảnh điện cực vonfram nghiêng  bản vẽ điện cực vonfram

Nếu có bất kỳ quan tâm đến điện cực vonfram, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp sau đây.
Email: sales@chinatungsten.com
như vậy.: +86 592 512 9696/+86 592 512 9595/+86 592 512 7878
Số fax:+86 592 512 9797

Thêm thông tin>>

1.Làm thế nào để đặt hàng điện cực vonfram