Vonfram đóng gói điện cực

Vonfram đóng gói điện cực dựa trên kích thước của điện cực. Thông thường, các kích thước phổ biến với chiều dài 150mm và 175mm được đóng gói trong 10 cái / hộp, đó là hộp nhựa.

vonfram hộp đóng gói hình ảnh

Khi chiều dài dài hơn 175mm, chẳng hạn như 200mm, 300mm, 400mm, 450mm, bao bì được chọn gói một như hình ảnh sau đây.

vonfram điện cực đóng gói hình ảnh đóng gói

Nếu có bất kỳ quan tâm đến điện cực vonfram, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp sau đây.
Email: sales@chinatungsten.com
như vậy.: +86 592 512 9696/+86 592 512 9595/+86 592 512 7878
Số fax:+86 592 512 9797

Thêm thông tin>>

1.Làm thế nào để đặt hàng điện cực vonfram