Quy trình sản xuất điện cực vonfram

Quy trình sản xuất điện cực vonfram là trộn bột, ép, thiêu kết, đánh bóng, cắt và nối đất.

hình ảnh quá trình sản xuất điện cực vonfram

Nếu có bất kỳ quan tâm đến điện cực vonfram, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp sau đây.
Email: sales@chinatungsten.com
như vậy.: +86 592 512 9696/+86 592 512 9595/+86 592 512 7878
Số fax:+86 592 512 9797

Thêm thông tin>>

1.Làm thế nào để đặt hàng điện cực vonfram