Vonfram độ dài tiêu chuẩn

hình ảnh điện cực vonfram
Độ dài (mm) Lòng khoan dung (mm)
50 +/-1.5
75 +2.5, -1.0
150 +4, -1
175 +6, -1
300 +8, -1
450 +8, -1
600 +13, -1
Tùy chỉnh có thể được đặt hàng.

Nếu có bất kỳ quan tâm đến điện cực vonfram, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp sau đây.
Email: sales@chinatungsten.com
như vậy.: +86 592 512 9696/+86 592 512 9595/+86 592 512 7878
Số fax:+86 592 512 9797

Thêm thông tin>>

1.Làm thế nào để đặt hàng điện cực vonfram