Vonfram lựa chọn hiện tại

Điện cực
                 Đường kính
(mm)
Dòng điện một chiều (DC) Dòng điện xoay chiều (AC)
Điện cực âm (-) Điện cực dương (+) Điện cực A Điện cực B
Điện cực A Điện cực B Điện cực A Điện cực B
0.25 Lên đến 15 Lên đến 15 Không áp dụng Không áp dụng Lên đến 15 Lên đến 15
0.30 Lên đến 15 Lên đến 15 Không áp dụng Không áp dụng Lên đến 15 Lên đến 15
0.50 2~20 2~20 Không áp dụng Không áp dụng 2~15 2~15
1.0 10~75 10~75 Không áp dụng Không áp dụng 15~55 15~70
1.5 60~150 60~150 10~20 10~20 45~90 60~125
1.6 60~150 60~150 10~20 10~20 45~90 60~125
2.0 75~180 100~200 15~25 15~25 65~125 85~160
2.4 120~220 150~250 15~30 15~30 80~140 120~210
2.5 130~230 170~250 17~30 17~30 80~140 120~210
3.0 150~300 210~310 20~35 20~35 140~180 140~230
3.2 160~310 225~330 20~35 20~35 150~190 150~250
4.0 275~450 350~480 35~50 35~50 180~260 240~350
4.8 380~600 480~650 50~70 50~70 240~350 330~450
5.0 400~625 500~675 50~70 50~70 240~350 330~460
6.3 550~875 650~950 65~100 65~100 300~450 430~575
6.4 575~900 750~1000 70~125 70~125 325~450 450~600
8.0           650~830
10.0            
Điện cực A dùng để chỉ điện cực vonfram tinh khiết.
Điện cực B dùng để chỉ điện cực vonfram pha tạp đất hiếm.
                 Khoảng trống không có giá trị không được khuyến khích.

Nếu có bất kỳ quan tâm đến điện cực vonfram, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp sau đây.
Email: sales@chinatungsten.com
như vậy.: +86 592 512 9696/+86 592 512 9595/+86 592 512 7878
Số fax:+86 592 512 9797

Thêm thông tin>>

1.Làm thế nào để đặt hàng điện cực vonfram