Máy gia tốc vonfram

Máy gia tốc vonfram là một loại từ thông được làm bằng vonfram, bằng cách sử dụng phương pháp đốt để kiểm tra hàm lượng carbon và lưu huỳnh. Trong quá trình thử nghiệm, máy gia tốc sẽ tăng mức độ oxy hóa của nó, và cung cấp cho mẫu đủ nhiệt, làm cho quá trình cháy ổn định. Trong khi đó, nó sẽ bao phủ mẫu và ngăn mẫu bắn tung tóe. Số lượng sử dụng máy gia tốc phải phù hợp, để có thể cải thiện tốc độ giải phóng CS và giá trị thử nghiệm.

hình ảnh gia tốc vonfram

Nếu bạn có bất kỳ quan tâm đến hạt vonfram, xin vui lòng liên hệ với Zimbungsten.
Email:sales@chinatungsten.com
ĐT.: +86 592 5129696/5129595/5127878
Số fax:+86 592 5129797 

Thêm thông tin>>

1.Vonfram