Thử nghiệm CS hạt vonfram - Phương pháp dẫn điện

Thử nghiệm CS hạt vonfram - Phương pháp dẫn điện

Sử dụng hạt vonfram làm chất xúc tác và phương pháp dẫn điện để kiểm tra hàm lượng carbon và lưu huỳnh là chính xác, nhanh chóng và nhạy cảm. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong thử nghiệm hàm lượng carbon và lưu huỳnh thấp.

Sử dụng thép làm ví dụ để giải thích phương pháp này.

Dưới nhiệt độ cao 1250 ~ 1350, đưa mẫu thép vào khí quyển oxy và đốt cháy. Các nguyên tố của C và S sẽ thay đổi thành CO2 và SO2. Để các khí hỗn hợp vào chất hấp thụ SO2, khí sẽ phản ứng với kali tái axit, sau đó có thể tạo ra sunfat. Giá trị độ dẫn của dung dịch sẽ được thay đổi sau phản ứng. Sau đó, bơm khí còn lại vào chất hấp thụ C, chất này sẽ phản ứng với NaOH và thay đổi thành Na2CO3 để thay đổi giá trị độ dẫn. Cuối cùng, sử dụng phương pháp độ dẫn để kiểm tra giá trị thay đổi và tính tỷ lệ phần trăm của carbon và lưu huỳnh.

Các quá trình phản ứng là
4FeS+7O2=2Fe2O3+4SO2
2Fe3C+5O2=6FeO+2CO2
SO2+H2O=H2SO3
3H2SO3+K2Cr2+H2SO4=Cr2(SO4)3+K2SO4+4H2O
CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O

Phương pháp dẫn điện được sử dụng rộng rãi để kiểm tra hàm lượng carbon và lưu huỳnh của thép hợp kim, hợp kim nhiệt độ cao, thép không gỉ, sắt dễ uốn đất hiếm và hợp kim hàng chục khác.

Nếu bạn có bất kỳ quan tâm đến hạt vonfram, xin vui lòng liên hệ với Zimbungsten.
Email:sales@chinatungsten.com
ĐT.: +86 592 5129696/5129595/5127878
Số fax:+86 592 5129797 

Thêm thông tin>>

1.Vonfram