Thử nghiệm CS hạt vonfram - Phương pháp thể tích khí

phân tích CS hạt vonfram - hình ảnh phương pháp phát hiện hồng ngoại

Phương pháp khí volumetri là phương pháp kiểm tra hàm lượng C và S bằng cách sử dụng hạt vonfram làm chất xúc tác. Hầu hết, phương pháp thể tích khí và phương pháp chuẩn độ không nước được sử dụng để kiểm tra carbon, và phương pháp chuẩn độ iốt và axit là để kiểm tra lưu huỳnh. Những phương pháp này là hai phương pháp phổ biến nhất ở Trung Quốc. Các tiêu chuẩn được sử dụng cho phương pháp này là GB223,69-97 và GB223,68-97, có thể tìm thấy toàn bộ nội dung như sau. Đó là một phương pháp nhanh chóng chỉ mất 45 giây cho một kết quả. Hàm lượng chấp nhận được dưới 0,050% đối với carbon và dưới 0,005% đối với lưu huỳnh.

Hai tiêu chuẩn để kiểm tra carbon và lưu huỳnh:
GB223,69 Sắt, thép và hợp kim - xác định hàm lượng carbon - Phương pháp thể tích khí để đốt trong lò ống
GB223,68 Phương pháp phân tích hóa học sắt, thép và hợp kim, phương pháp chuẩn độ kali iodat sau khi đốt trong lò ống để xác định hàm lượng lưu huỳnh

Nếu bạn có bất kỳ quan tâm đến hạt vonfram, xin vui lòng liên hệ với Zimbungsten.
Email:sales@chinatungsten.com
ĐT.: +86 592 5129696/5129595/5127878
Số fax:+86 592 5129797 

Thêm thông tin>>

1.Vonfram