Lý thuyết phản ứng hạt vonfram

hình ảnh hạt vonframhình ảnh hạt vonfram

Vonfram hạt là một chất xúc tác, thêm yếu tố để phân tích và thông lượng, được sử dụng để tăng tốc độ phản ứng để kiểm tra hàm lượng carbon và lưu huỳnh. Vonfram là một kim loại chịu lửa có nhiệt độ nóng chảy 3380oC, nhưng dễ bị oxy hóa dưới 650oC. Và đây là một trong những lý do cho hạt vonfram là thông lượng.

Vonfram trioxide bị oxy hóa từ hạt là một oxit axit, có thể tích lỏng. Quá trình oxy hóa sẽ tăng tốc độ giải phóng CO2 và SO2. Vonfram trioxide được thăng hoa ở 900oC, sẽ rời khỏi lò nóng chảy và trở nên rắn dưới 700 ~ 800oC, phủ lên trên FE2O3 để ngăn chặn đường ống hấp thụ lưu huỳnh.

Hạt làm bằng vonfram có thể được sử dụng độc lập, hoặc kết hợp với hạt thiếc. Thông lượng trộn có thể cải thiện các thuộc tính thông lượng đơn. Lý thuyết phản ứng của hạt vonfram khi thêm nguyên tố vào phân tích C và S như sau:
1. Làm sạch ooxygen và bơm oxy vào lò đốt.
2. Mẫu thử sẽ được oxy hóa trong môi trường khí quyển.
3. C bị biến đổi thành CO2 và S thành SO2.
4. Bơm khí trên vào tế bào phát hiện lưu huỳnh để kiểm tra nội dung của S.
5. Bơm khí hỗn hợp còn lại (CO2, CO, SO2 và O2) vào lò xúc tác và thay đổi CO thành CO2, SO2 thành SO3.
6. Khử lưu huỳnh.
7. Bơm khí vào tế bào phát hiện carbon để kiểm tra hàm lượng C.

Nếu bạn có bất kỳ quan tâm đến hạt vonfram, xin vui lòng liên hệ với Zimbungsten.
Email:sales@chinatungsten.com
ĐT.: +86 592 5129696/5129595/5127878
Số fax:+86 592 5129797 

Thêm thông tin>>

1.Vonfram