Vonfram hạt tinh khiết

hình ảnh hạt vonfram

Độ tinh khiết của vonfram là để mô tả độ tinh khiết của vonfram, chiếm hơn 99,95%. Do đó, hạt còn được gọi là hạt có độ tinh khiết cao. Chính vì độ tinh khiết cao của nó, nó có thể được sử dụng làm thông lượng trong máy phân tích CS và kết hợp với đặc tính của điểm nóng chảy cao, nó sẽ không ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm của carbon và lưu huỳnh.

Thành phần hóa học của hạt vonfram:

Thành phần Nội dung(%, max) Thành phần Nội dung (%, max)
W ≥99.95% Ni 0.003
Si 0.002 Mg 0.002
C 0.008 P 0.003
Al 0.005 O 0.005
Ca 0.003 Fe 0.005

 

Nếu bạn có bất kỳ quan tâm đến hạt vonfram, xin vui lòng liên hệ với Zimbungsten.
Email:sales@chinatungsten.com
ĐT.: +86 592 5129696/5129595/5127878
Số fax:+86 592 5129797 

Thêm thông tin>>

1.Vonfram