bộ sưu tập hạt vonfram

Vonfram bộ sưu tập học thuật:

Lựa chọn thông lượng để phân tích CS hồng ngoại tần số cao
Chọn từ thông thích hợp sẽ có tác dụng lớn trong kết quả thử nghiệm từ thông vonfram C và S. là chất xúc tác phổ biến để thử nghiệm CS.

Thông lượng hạt vonfram tinh khiết cao
Thông lượng hạt vonfram tinh khiết cao , C≤0.0005%,S≤0.0005%。

Lượng hạt vonfram để phân tích chất lỏng sắt bằng máy phân tích CS hồng ngoại tần số cao
Số lượng hạt vonfram nên được cân bằng thiết bị chính xác, không phải bằng tay.

Kiểm tra hàm lượng CS của mangan điện phân bằng cách sử dụng hạt vonfram làm thông lượng duy nhất
Bằng cách áp dụng hạt vonfram như là thông lượng duy nhất và sử dụng phương pháp hấp thụ hồng ngoại để kiểm tra hàm lượng carbon và lưu huỳnh là phương pháp nhanh hơn và với chi phí thấp hơn so với phương pháp truyền thống. Kết quả kiểm tra chính xác hơn với RSD <5%.

Các bài viết trên bằng tiếng Trung, nếu nội dung đầy đủ yêu cầu tiếng Anh, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ quan tâm đến hạt vonfram, xin vui lòng liên hệ với Zimbungsten.
Email:sales@chinatungsten.com
ĐT.: +86 592 5129696/5129595/5127878
Số fax:+86 592 5129797 

Thêm thông tin>>

1.Vonfram