Mật độ vonfram

mật độ vonfram

Mật độ được phân tích dưới dạng mật độ khối lượng thể tích để mô tả trọng lượng / khối lượng trên một đơn vị thể tích của một chất. Mật độ vonfram là mật độ của kim loại vonfram, chẳng hạn như mật độ kim loại vonfram tinh khiết là 19,2g / cm3. Nó được viết tắt là.

Ρ = m / v. đây là phương pháp tính mật độ chất rắn, bột hoặc chất lỏng. M là khối lượng, là trọng lượng của chất. V là thể tích cho chất.

Đối với kim loại rắn, m có thể được cân bằng cân. V có thể được tính theo nguyên tắc Archimedes. Nhưng phương pháp này không phù hợp để kiểm tra mật độ vonfram ở dạng bột. Khi tính mật độ bột vonfram, một chai 1L được sử dụng. Để bột rơi xuống qua lưới, vào chai, sau khi chai đầy, cân chai, trừ trọng lượng chai, sau đó giá trị trọng lượng cuối cùng là mật độ của bột.

Đối với vonfram là với mật độ cao, hợp kim vonfram và mật độ sản phẩm cacbua vonfram sẽ thấp hơn khi hàm lượng của vonfram thấp hơn.

Chinatungsten Thông tin liên lạc
Email:sales@chinatungsten.com
ĐT.: +86 592 5129696/5129595/5127878
Số fax:+86 592 5129797