Vonfram hình ảnh

Hình ảnh vonfram SEM cho thấy hình ảnh của nhiều sản phẩm vonfram, bao gồm bột vonfram, bột cacbua vonfram, oxit vonfram, dây vonfram, v.v.

Tungsten wire

hình ảnh dây vonfram  hình ảnh dây vonfram  hình ảnh dây vonfram

Oxit vonfram: oxit vonfram vàng, oxit vonfram xanh, oxit vonfram tím

hình ảnh SEM oxit màu vàng  hình ảnh SEM oxit vonfram màu xanh  hình ảnh SEM oxit vonfram

Vonfram bột

vonfram bột hình ảnh SEM   vonfram bột hình ảnh SEM  hình ảnh bột vonfram cỡ trung bình

Vonfram bột cacbua

vonfram bột cacbua hình ảnh SEM  vonfram bột cacbua hình ảnh SEM  phun vonfram bột hình ảnh SEM

Chinatungsten Thông tin liên lạc
Email:sales@chinatungsten.com
ĐT.: +86 592 5129696/5129595/5127878
Số fax:+86 592 5129797