cuốn sách vonfram

Bằng sáng chế vonfram phạm vi sản phẩm vonfram, ứng dụng, phục hồi mới cho công nghệ vonfram, kỹ thuật.

Bằng sáng chế số: 85100321
Tiêu đề: Phương pháp sản xuất mới cho axit tungstic

Bằng sáng chế số: 94104554.4
Tiêu đề: vonfram ferro và phương pháp sản xuất của nó

Bằng sáng chế số: 85100471
Tiêu đề: Công thức xử lý nước vonfram

Bằng sáng chế số: 88100353.0
Tiêu đề: Phương pháp và thiết bị sản xuất điện cực vonfram Cerium

Bằng sáng chế số: 90106852.7
Tiêu đề: Phương pháp sản xuất bột vonfram siêu mịn

Bằng sáng chế số: 55100342.7
Tiêu đề: Phương pháp sản xuất hợp kim vonfram

Thêm bằng sáng chế, vui lòng truy cậpi.chinatungsten.com

Bằng sáng chế vonfram ở trên là ở Trung Quốc, và có hầu hết các quốc tế, nếu bạn có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chinatungsten Thông tin liên lạc:
Email:sales@chinatungsten.com
ĐT.: +86 592 5129696/5129595/5127878
Số fax:+86 592 5129797