Hình ảnh vonfram

Hình ảnh vonfram cho thấy hình ảnh của kim loại vonfram, thanh vonfram, thanh vonfram, khối vonfram, điện cực vonfram, vv và nguyên liệu vonfram của bột vonfram, oxit vonfram, paratungstate ammonium, ect.

Vonfram quặng, vonfram đậm đặc, scheelite vonfram

hình ảnh quặng vonfram  hình ảnh tập trung vonfram  hình ảnh scheelite vonfram

Axit vonfram, natri tungstate, ammonium metatungstate, ammonium paratungstate

hình ảnh axit tungstic  hình ảnh ammonium paratungstate  hình ảnh ammonium metatungstate

Oxit vonfram, oxit vonfram xanh, oxit vonfram vàng, oxit vonfram tím

hình ảnh oxit vonfram màu vàng  hình ảnh oxit vonfram màu vàng  hình ảnh oxit vonfram màu xanh

Vonfram bột, bột cacbua vonfram, bột hợp kim vonfram

hình ảnh bột vonfram  hình ảnh bột cacbua vonfram  hình ảnh hợp kim vonfram

Thanh vonfram, thanh vonfram, khối vonfram

hình ảnh thanh vonfram  hình ảnh que vonfram  hình ảnh khối vonfram

Chinatungsten Thông tin liên lạc
Email:sales@chinatungsten.com
ĐT: +86 592 5129696/5129595/5127878
Số fax:+86 592 5129797