Quy định xuất khẩu vonfram

Quy định xuất khẩu vonfram là quy tắc và yêu cầu từ hải quan của chính phủ xuất khẩu sang vonfram. Sau đây là các quy định tại Trung Quốc.

HS Mã 81019910.00
tên sản phẩm Thanh cuộn, thanh, hình, tấm, tấm, và lá
Yếu tố khai báo 1: Tên sản phẩm;
                 2: Hình dạng (thanh, que, hình, tấm, lá, tấm);
                 3: Vật liệu (vonfram, hợp kim vonfram);
                 4: Phương thức sản xuất: hoán đổi;
                 5: Ứng dụng;
                 6: Hóa chất;
                 7: Đơn vị trọng lượng;
                 8: Chỉ ra rỗng hoặc rắn, ID
Đơn vị theo luật định Kilo
Đơn vị theo luật định N/A
Quốc gia được ưa chuộng nhất(%) 5%
Nhập khẩu thường xuyên(%) 30%
Tỷ lệ giá trị quảng cáo của nhiệm vụ 0%
VAT 17%
Tỷ lệ hoàn thuế(%) 0%
Tỷ lệ tiêu thụ  
Điều kiện giám sát hải quan 4xy
Kiểm tra và kiểm dịch N/A
Tên tiêng Anh Thanh và que, trừ những thứ thu được đơn giản bằng cách thiêu kết, hồ sơ, tấm, tấm, dải và giấy bạc
Sự miêu tả Thanh vonfram, thanh, hình, tấm, tấm, lá ngoại trừ thanh thiêu kết đơn giản và thanh.
Thư và gói cá nhân 27000000
Tên thư và gói Thuế nhập khẩu
Đặc điểm kỹ thuật không ai
Khác Xác định riêng*10%
Đơn vị Pcs

Dây vonfram sở hữu mã HS khác với các vật liệu vonfram khác.

HS Mã 81029600.00
tên sản phẩm Dây vonfram
Yếu tố khai báo 1:Tên sản phẩm;
2: Hình dạng (thanh, que, hình, tấm, lá, tấm);
                 3: Chất liệu (vonfram, hợp kim vonfram);
Đơn vị theo luật định Kilo
Đơn vị theo luật định N/A
Quốc gia được ưa chuộng nhất (%) 8%
Nhập khẩu thường xuyên (%) 20%
Tỷ lệ giá trị quảng cáo của nhiệm vụ 0%
VAT 17%
Tỷ lệ hoàn thuế(%) 5%
Tỷ lệ tiêu thụ /
Điều kiện giám sát hải quan 4xy
Kiểm tra và kiểm dịch N/A
Sự miêu tả Dây điện
Tên tiêng Anh Dây vonfram
Thư và gói cá nhân 27000000
Tên thư và gói Thuế nhập khẩu
Đặc điểm kỹ thuật không ai
Khác Xác định riêng*10%
Đơn vị kgs

Chinatungsten Thông tin liên lạc
Email:sales@chinatungsten.com
ĐT.: +86 592 5129696/5129595/5127878
Số fax:+86 592 5129797