Video vonfram

Video vonfram cho thấy các sản phẩm vonfram, quá trình sản xuất vonfram, ngành công nghiệp ứng dụng vonfram, vv

Quy trình sản xuất oxit vonfram
http://v.chinatungsten.com/video/index/1150

Vỏ lõi vonfram
http://v.chinatungsten.com/video/index/398

Giá vonfram tiếp tục tăng
http://v.chinatungsten.com/video/index/1206

Công nghệ hàn TIG
http://v.chinatungsten.com/video/index/1036

Máy liên kết vonfram máy bán tán đinh bán tự động
http://v.chinatungsten.com/video/index/1033

Giải vô địch phi tiêu thế giới
http://v.chinatungsten.com/playlist/view/3

Nhiều video vonfram, vui lòng truy cậpVideo tổng hợp

Chinatungsten Thông tin liên lạc
Email:sales@chinatungsten.com
ĐT: +86 592 5129696/5129595/5127878
Số fax:+86 592 5129797